Podden gör en djupdykning i lagstiftningen kring tvångsvård i allmänhet och effekterna av öppen psykiatrisk tvångsvård i synnerhet, och för resonemang kring problematiken kring tvångsåtgärder som begränsar individen utan att det ger någon större skillnad i det stöd eller vård som erbjuds.

År 2008 kom den nya lagen om Öppen Psykiatrisk Tvångsvård, som skapade nya möjligheter att ha kontroll över tvångsomhändertagna personer som ges permission från vårdanstalten. Forskaren Liv Zetterberg har undersökt vad som ledde fram till den, hur den togs emot och om den gjorde någon skillnad för patienterna. Resultatet blev ”Tvångsvård i frihet”, en avhandling om öppen psykiatrisk tvångsvård, framlagd vid Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

-Största effekten som lagen har medfört är den har tvingat fram ett samarbete mellan psykiatrin och socialtjänsten, vilket även har gett effekter för andra personer med behov av stöd, säger Liv.

Mårten Jansson som gjort intervjun konstaterar:

– Det här samtalet har gjort mig både klokare och mer förvirrad. Tvångsvård – och inte minst juridiken kring den – är väldigt komplex.  Just därför måste vi fortsätta diskutera och reflektera kring hur vi vill att den fungerar och hur vi ska få den att fungera så. Tvångsvård är alltid en kränkning av den enskildes integritet – även om man utifrån kan förstå att den är nödvändig eller att den som utfärdar tvånget vill patientens bästa.