Välkomna till ett samtal om den livskris som kan uppstå när en person som byggt upp sin identitet kring prestation tvingas omvärdera sin självbild och hur kunskapen om sig själv är grunden i att hantera utmattningssyndrom.

Selene Cortez, verksamhetsutvecklare på Mind, har skrivit boken ”Man dör inte av stress man slutar bara att leva – om utmattningssyndrom” tillsammans med psykiatrikern och seniorprofessorn Marie Åsberg som har forskat om utmattning i mer än 20 år.

-Vi tycker att det är viktigt att förstå att utmattningssyndrom är ett samhällsproblem, och inte endast ett individuellt problem. Vi behöver vidga perspektiven och även se över samhällets strukturer, säger Selene Cortes.

Boken beskriver Selene Cortes personliga upplevelser av att bli sjuk i utmattningssyndrom två gånger innan hon fick den hjälp hon behövde. Det kompletteras med Marie Åsbergs medicinska kunskaper kring vad som händer i hjärnan och vad som krävs för att återhämta sig.

-Det finns ofta en röd tråd i historierna om utmattning. Stressen är inte problemet egentligen utan bristen på återhämtning. För att kunna avgöra om stressen innebär en risk behövs möjlighet att känna efter, vilket samhället inte uppmuntrar till idag, säger Marie Åsberg.

#utmattningssyndrom #utmattning #återhämtning #stress