Ett personligt samtal med Janne Schaffer om ett ständigt skapande liv med musik, om suicid och att stå någon nära som mår dåligt samt förändrade livsperspektiv med en stigande ålder. Lyssna till hans reflektioner kring den musikaliska resan tillsammans med vännen och kollegan Ted Gärdestad, och den tuffa kampen för att stötta sin bror som kämpade med psykisk ohälsa.

Hur behåller man lusten att improvisera och pröva nytt och hur lever man med minnet av det som varit svårt i livet? Det resonerar han vidare kring tillsammans med NSPH:s Mårten Jansson.

#suicid #suicidprevention #kreativitet #skapande #musikalitet #musiker