Hilda Näslund, forskare på Umea universitet i socialt arbete, studerar de många och nya sociala rörelser som engagerar sig i frågor om psykisk ohälsa. Hon har tittat närmare på fenomenet “brukarentreprenörer”, personer som använder sin egen erfarenhet av psykisk ohälsa för starta eget företag och föreläsa om sina egna erfarenheter och ofta debattera, skriva böcker eller podda, och på så sätt vill minska stigma och fördomar.

-De här entreprenörerna lyckas attrahera den unga publiken, vilket föreningslivet i stort numera har svårare för, säger Hilda Näslund.

Följ med i ett samtal om hur engagemanget för psykisk hälsa förändrats och tar nya vägar, där möjligheten att dela med sig av erfarenheter av psykisk ohälsa numera ofta sker via sociala medier.

#ideellaorganisationer #ideburensektor #brukarorganisationer #brukarrörelsen