Sonny Wåhlstedt på NSPH i Göteborg är med i många sammanhang där brukarrörelsen utvecklar metoder för att utvärdera och förbättra vård och omsorg, som brukarrevisioner och peer support. Här berättar han om sin egen erfarenhet av ångestsyndrom, vägen tillbaka via patientförening och självhjälpsgrupper och hur den erfarenheten fick honom att engagera sig i att förbättra vård och omsorg.

-Jag kände att jag hade fått mitt liv tillbaka och funderade på vad jag i min tur kunde göra för andra. Att införlivas i en mänsklig gemenskap kan göra stor skillnad, i stället för att dra sig undan vilket är vanligt när man mår dåligt, säger Sonny Wåhlstedt i ett samtal om återhämtning, stigma och kraften i brukarledd utveckling.

Framöver hoppas han kunna skapa ett svenskt ”recovery college” – ett lärandecentrum där återhämtningen blir en utbildningsliknande process.  För många kan det bli ett viktigt mellansteg efter behandling men före fortsatt utbildning eller jobb.