Psykiatrikern tillika suicidpreventionsexperten Ullakarin Nyberg och Pelle Gustafson från Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) berättar om sitt gemensamma engagemang för att förbättra det suicidpreventiva arbetet inom psykiatrin.

Inom projektet Säker Suicidprevention samarbetar en lång rad aktörer (bla organisationerna Spes, Suicide Zero, Mind, Suicidprevention Väst) för att få vården att bli bättre på att förebygga självmord och minska antalet upprepade suicidförsök.

-I det suicidpreventiva arbetet är delaktighet avgörande. Vi måste jobba tillsammans, för man kan inte rädda någon annans liv åt dem, säger Ulla Karin Nyberg.

För Löf:s del som försäkringsbolag är det första projektet där de jobbar med psykiatrin och där de i utvärderingsarbetet dessutom tagit med människor i som själva varit suicidala och som vårdats inom psykiatrin.

-De själverfarna ser andra saker när vi granskar psykiatrin, vilket är helt ovärderligt. De tillför ett nytt perspektiv, det allra viktigaste perspektivet när vi ska utvärdera vården, säger Pelle Gustafson, chefsläkare på Löf.