Här möter vi forskaren Katarina Grim – med egen erfarenhet av bipolär sjukdom – i ett samtal om hur man skapar verkligt brukarinflytande inom vården. Hon har djupdykt i frågan de senaste åren då hon har studerat hur vårdpersonal tar tillvara patientens kunskap och erfarenheter när beslut ska fattas kring vilka insatser och behandlingar som passar bäst, samt reflekterat över olika former av orättvisor som uppstår i maktobalansen mellan personal och patient . Resultatet har blivit en doktorsavhandling vid Högskolan i Dalarna om hur brukarkunskap tas tillvara inom så kallat delat beslutsfattande inom psykiatrin.
-Även om personalen anser sig noga med att lyssna på patienten och delge information, så kan det fortfarande vara så att brukarnas perspektiv inte har någon inverkan på besluten, säger Katarina Inga, som konstaterar att delat beslutsfattande kan framstå som bedrägligt enkelt.
Skapa förutsättningar för mer jämlika möten och involvera patienten redan i problemanalysen och inte bara i behandlingsfasen. Det är hennes rekommendation för att få brukarinflytandet inom psykiatrin att fungera bättre.