Möt idéhistorikern och humanekologen Per Johansson i ett filosofiskt och existentiellt samtal om förhållandet mellan mänsklighet och rationalitet i vårdsystemet. Han har funderat på hur det kommit sig att vården blivit en (till synes) rationell apparat och hur det påverkar oss som människor och yrkesutövare. Uppenbart är den upplevda bristen på inflytande för såväl patienter och brukarorganisationer som personal och vårdchefer.

-Det är svårt att ställa om en apparat inriktad till att processa individer till att ta hänsyn till människor. För att det ska vara möjligt måste vi kanske arbeta på ett annat sätt när vi mäter, följer upp och utvärderar vården, säger Per Johansson.

För mera lyssning: Här är poddarna som nämns under samtalet:

Människan och maskinen

Myter och mysterier

Kunskapens träd