Möt Anna Thalén som har autism och är utbildad stödpedagog i neuropsykiatri. Hon diagnostiserades sent i livet och berättar om hur det var att växa upp och känna sig annorlunda och vad diagnosen har betytt för henne. Hur hanterar man samhällets förväntningar och att inte passa in vad allmänheten tycker är ”normalt”? Hon reflekterar bland annat över när något trevligt som en adventsfika istället blir fullständigt överväldigande och snarare plågsamt. Om behovet av struktur och hur rutiner helt kan sättas ur balans av en intensiv helg eller en veckas ledighet. Eller hur en omorganisation av lokala mataffären kan göra en gråtfärdig, men också om hur mycket glädje och lugn man kan finna i att sortera pennor eller läsa innehållsförteckningar. Anna som bytte yrke efter att både hon själv och hennes son diagnostiserats berättar även om hur det är att jobba med att hjälpa andra med funktionsvariationer och hur frustrerande det kan vara när skola och omsorg inte lyssnar på de med egen erfarenhet.