När Eskils Degsells fru drabbades av en hjärntumör ledde det till att han engagerade sig i Svenska hjärntumörföreningen. Samtalet fokuserar på hur det är att vara anhörig, men även om möjligheten att kunna vara med att påverka förbättringsarbetet inom cancervården.

Eskils fru har överlevt sin hjärntumör men många problem kvarstår som kognitiva nedsättningar, hjärntrötthet och personlighetsförändringar, vilket krävt stora omställningar i deras gemensamma liv.

-Om man är öppen med sin situation kan man ibland få hjälp från oväntat håll, säger Eskil och nämner en kollega som erbjöd sig att bli stödfamilj när kommunen inte bistod familjen med hjälp.

Idag så sitter Eskil som representant för hjärntumörföreningen i en rad ledningsgrupper och kvalitetsregister inom vården, vilket ger honom en värdefull möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter som anhörig vilket vården kan dra nytta av.

Svenska hjärntumörsföreningen grundades 2006 som en anhörigförening för anhöriga till de som hade gått bort i hjärntumör, men med tiden har deras fokus breddats. Idag så jobbar föreningen även mycket nära vården och cancerforskningen och har sina lokaler på karolinska.