Elza Dunkels är docent i pedagogiskt arbete och har forskat om barns internetanvändning i 20 års tid. I avsnittet pratar Elza bland annat om vanliga frågor och missuppfattningar som vuxna har om barns internetanvändande. Hur ska man se på skärmtid? Är internet verkligen så farligt för barn? Har mobbningen ökat med internet eller har den bara en ny plattform? Samtalet fokuserar mycket på den alarmism som hela tiden tycks råda kring barn och teknik. Finns det verkligen grund till oron? Är det skärmarna och internet i sig som är faran för barnet och är begränsningar och regler lösningen, eller är det de vuxnas ansvar att se till att barnet är tryggt nog att våga komma och berätta om någonting är fel?

För ett antal år sedan medverkade Elza på en konferens som anordnades av Riksförbundet Attention. Titeln på föreläsningen var “Näthat och nätkärlek”.  Du kan se den i sin helhet här: UR Play: Näthat och Kärlek
Du kan även följa Elzas blogg: http://www.kulturer.net/