Ett samtal med människorättsjuristen Annika Åkerberg från Civil Right Defenders om hur rättigheterna för tvångsvårdade i dag brister och hur de kan förbättras. Och hur vi ska se till att personer med funktionsnedsättningar får sina mänskliga rättigheter (MR) tillgodosedda under rättsprocesser. Och det finns en hel del att göra – Sverige har återkommande fått kritik från såväl Europarådet som en lång rad FN:s kommittéer

Inom det arvsfondsfinansierade projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter (som sker i samarbete med NSPH) ska CRD försöka underlätta för tvångsvårdade personer att klaga och få upprättelse om man utsätts för MR-kränkningar. Bland annat ska ett verktyg införas som gör det möjligt för intagna att anonymt rapportera upplevda MR-kränkningar.

-Det finns jättemånga människor i Sverige som vill framföra upplevda kränkningar men som inte vågar göra det för att man är rädd för att inte kunna vara anonym. Jag hoppas att detta gör att fler vågar anmäla, så att vi ser vad som händer på landets låsta institutioner.

En annan del av arbetet inom CRD sker gentemot juristkåren och ett arbete har påbörjats för att bygga upp en digital plattform för advokater som vill få verktyg att stötta sina klienter.

-Vi ser ett stort intresse hos advokater att få veta mer om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det finns ett skriande behov att ha någonstans att vända sig för att få veta mer om vad det innebär att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och vilka anpassningar som behövs.

Nota bene: Om du vill bidra med erfarenheter om hur man bör – eller inte bör – förmedla information inom tvångsvården går det bra att skriva till info@crd.org. Skriv att det gäller projektet “Tvångsvårdad men inte utan rättigheter”.

Lyssna även på det tidigare poddavsnittet med Anna Quarnström på RSMH om projektet “Inlåst men inte utan rättigheter” som föregick det som nu drivs av CRD.