Niklas Ristarp bjuder oss att lyssna på berättelsen om hans livsresa – och hur bygget av en föreningsverksamhet blev vägen till en ny, drogfri gemenskap. Från en barndom med odiagnostiserad adhd och en kaotisk skolgång till liv med missbruk och utanförskap. Vägen till ett annat liv öppnades när han efter en längre sjukhusvistelse skrevs ut drogfri 2009 med en påbörjad adhd-utredning. Då nappade han på möjligheten att engagera sig i den ideella organisationen Musketörerna i Rågsved, som riktas till personer som levt i utanförskap och tillsammans vill jobba för ett värdigt och meningsfullt liv.

-Jag ville bryta med mitt tidigare liv och såg en möjlighet till något nytt genom att starta en verksamhet för Musketörerna i Sollentuna. Det tog bort alla tankar på droger, säger Niklas Ristarp, som berättar om rädslan för att bli ensam och strävan efter att hittat en gemenskap där han kunde bli accepterad för den han är.

I dag arbetar han med Musketörerna i Sollentuna och Rågsved och är en av nyckelaktörerna i brukarinflytandet för personer med erfarenhet av samsjuklighet.
-När chefer inom socialtjänsten sitter och lyssnar, och vi skapar ett förändringsarbete tillsammans. Den känslan är fantastisk, och ett kvitto på att man har betydelse.