I första samtalet för hösten så har Kafferast i kunskapsfabriken besök av Margareta Jansson, 78 år – av NSPH:s poddmakare Mårten Jansson främst känd som hans faster Lettan – i ett uppriktigt samtal om ett liv med psykisk ohälsa. Att hennes liv i perioder varit tyngt av ganska svår psykisk ohälsa är något som kommit fram först de senaste åren – det är något som resten av familjen inte tagit så stor del av tidigare.

-Jag tror att det här är stort – vi är många som lever med den här erfarenheten men vi har inte pratat om det. Och det är något vi behöver prata om, säger Margareta och tillägger att när hon var ung hade hon inte språket.

-Man behöver ett språk för att kunna tala om hur man mår. Jag förstod var det var, men kunde inte uttrycka det.  Och för vem skulle jag berätta, undrar Margareta.

Följ med på en fascinerande och turbulent livsresa som genom Margaretas ögon visar hur stödet för den som lever med psykisk ohälsa har förändrats genom decennierna– från en ganska passiv läkarkår på 70-talet, egna insikter om vilka strategier som behövdes för att ta sig ifrån beroende av cigaretter och läkemedel, till att hitta styrka och bättre mående i sällskap med andra genom rörelser som Grupp 8 och Nervösa damteatern samt till slut verkningsfull terapi och ett engagemang för att vara med och bygga upp en brukarrörelse bland egenerfarna.

-Till slut fick jag namn på demonerna, till slut mådde jag bra. Klar i huvudet med tankarna på rätt ställe. Jag upplevde då ett vattenfall av sorg över alla dessa år. Men jag ser dessa känslor som en tillgång, jag har tidigare varit mer återhållsam. Hade jag haft mer tillit till andra människor som yngre hade jag kanske kunnat söka hjälp och inte hamnat i ett så dåligt mående, säger Margareta.

#vågaprata #psykiskohälsa #återhämtning