I detta uppföljande poddavsnitt med Magnus Werner får vi veta mer om hans arbete som brukarsamordnare inom Region Sörmland. Han ska vara med och dra i gång det brukarstyrda förbättringsarbetet i regionen. För att det ska bli möjligt så behöver brukarsamhället stöttas och växa sig starkare, konstaterar han.

-Det finns omkring 26 brukarföreningar i olika former i Sörmland, men flera av dem är inte så aktiva på grund av att de har få medlemmar med ofta hög ålder, säger Magnus Werner.

Han kommer också fungera som en sambandslänk mellan huvudmännen och brukarföreningarna, de vet för lite om varandra. Regionen vet inte vilka man ska kontakta i brukarleden och förstår inte fullt ut vilka möjligheter som finns, och brukarföreningarna har i sin tur för lite kunskap om hur huvudmännen arbetar.

-Vi behöver prata ihop oss om hur vi kan arbeta tillsammans och skapa synergieffekter. Faktum är att det finns andra områden i samhället där kommunen går in med mycket mer pengar som kvinnojouren och stadsmissionen. Brukarsamhället är väldigt underfinansierat, säger Magnus Werner.

Det finns en otrolig potential i hur brukarrörelsen kan komplettera psykiatrin och socialpsykiatrin, men det behövs en vitamininjektion för att för att får fler brukare att jobba mer aktivt.

I förra poddinervjun så pratar Magnus om sin erfarenhet att leva med bipolär sjukdom och hur han började engagera sig i brukarrörelsen.