Ella Kärrfelt (76 år) och Kajsa Edman (69 år) lever båda med ADHD och har upplevt perioder av ensamhet i livet. Och sorg över det som förspillts; bland annat att inte ha fått möjlighet att använda sin begåvning fullt ut. Nu har de hittat en vänskap i varandra, och i de delade erfarenheterna av att i olika situationer välja att presentera sig för omvärlden med varierande namn.

-Jag trodde att jag var ensammast i hela världen med min erfarenhet, tills Ella och jag började prata med varandra, säger Kajsa Edman.

Kajsa beskriver det som att hon har levt ett dubbelliv, där hon gått under radarn och lärt sig vara osynlig. Hon har utfört sitt jobb effektivt för att sedan gå hem och stänga dörren.

Ella har fått kämpa sedan barndomen och har känt sig väldigt udda, då hon har svårt att klara av ”ordning & reda”, men har förlitat sig på sin kreativitet och påhittighet i stället.

-Jag har aldrig kunnat prata med andra om mina olikheter tidigare, säger Ella Kärrfelt.

Ella och Kajsa möttes genom Attentions projekt Äldrelyftet, vars syfte presenteras i början av poddavsnittet av projektledaren Annika von Schmalensée.

-Äldre med npf är en osynlig grupp i samhället, vi talar lite om det och få har fått en diagnos. Vi bestämde oss för att ta reda på vad de äldre själva säger om sina erfarenheter, säger Annika von Schmalensée.

Läs mer om Äldrelyftet