Lyssna till Hjärnkollambassadören Anna-Clara Skogholt, nyss fyllda 30 år, som berättar om sina erfarenheter av att insjukna i psykossjukdom som 17-åring och hur hon lärt sig hantera sjukdomen genom åren. Och framför allt – hör vilka lärdomar hon fått av att numera bo på ett äldreboende, i väntan på att få en plats på ett LSS-boende.

Hon har fått ta del av palliativ vård, som har fokus på att lindra i stället för att bota, vilket fallit väl ut även för en person med psykossjukdom. Det har lett till hon har fått ökad psykisk hälsa och hon känner att personalen lyssnar mer på vad hon säger.

Den största skillnaden mot att få behandling inom psykiatrin är att hon inom den palliativa vården som hon möts av på äldreboendet inte känner samma krav på prestation från personalen. Inom den vanliga vården upplever hon mer fokus på att tillfredsställa personalens behov av att genomföra åtgärder och uppföljningar.

– Jag som patient kan ha fokus på min återhämtning i stället för att tillfredsställa andra människors protokoll för att det ska se bra ut på pappret, säger Anna-Clara som vill ha livskvalitet på sina villkor.

– Det är ju jag som ska leva resten av mitt liv.