Petter Falk är statsvetare vid Karlstad universitet och studerar data och digitalisering ur ett demokratiperspektiv. Han funderar bland annat över vad brukarmedverkan innebär i en digitaliserad värld. Vems data anses viktig för samhället? Och hur värderar man olika uppgifter när man utvecklar nya digitala tjänster inom exempelvis sjukvård och socialtjänst?

Vi är alla bärare av kunskaper och erfarenheter som är viktiga för vårdutvecklarna att ta del av: när vi går till doktorn, när vi ringer kommunen utan att få ett bra svar eller när vi ligger hemma och tänker att “det är nog ingen idé att söka hjälp”.

– Det är otroligt viktigt att peka på att brukaren är en dataexpert. Det är uppenbart att ni vet saker på gräsrotsnivå som har bäring på digitaliseringen, säger Petter Falk, som trycker på att den kunskap som finns samlad i den idéburna sektorn måste tas tillvara.

Han hoppas att vi står inför ett paradigmskifte då det behövs olika perspektiv på hur vi samlar in, arbetar med och drar slutsatser av data. Det kan inte en homogen grupp dataexperter göra ensamma – fler samhällsaktörer måste få bidra med sina erfarenheter och perspektiv.

Just nu har Petter via Region Värmland inlett ett samarbete med föreningarna inom NSPH Värmland för att försöka få fram bättre och mer ”demokratisk” data inom psykiatrin. Kontakta honom gärna (petter.falk@kau.se) om du har tankar om vilka som kan bidra med uppgifter och data som skulle göra vården och omsorgen mer demokratisk och jämlik.

#delaktighet #demokrakri #datadrivenvård