I tidigare avsnitt av podden har Anna Nergårdh berättat om de förändringar som krävs i lagstiftning och arbetssätt för att vi ska kunna skapa ”nära vård”, så vården ska kännas mer sammanhållen och tillgänglig för befolkningen. Men hur ska det gå till i praktiken? Den delikata uppgiften brottas Lisbeth Löpare Johansson med.

Hon är projektledare för det stöd som SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ger till sina medlemmar i omställningen till ”nära vård”. En åldrande befolkning med långvariga (multi)sjukdomar, där vården ska utgår från patienten och inte sjukvårdssystemet, innebär stora omställningar.

Att skapa en nära vård är inget som kan lagstiftas fram, konstaterar Lisbeth Löpare Johansson:
– Klart är att vi kommer behöva arbeta mer proaktivt och bygga långsiktiga relationer med patienten, vars mående kommer innebära stora behov av samordning.

Lisbeth Löpare Johansson ser ett behov av att ta fram nya mått och indikatorer för uppföljningen av vården, så att de värden som förknippas med nära vård blir synliga. Så att vården faktiskt styrs som det var tänkt.

– Det kommer inte gå att göra en så här stor omställning om vi inte kan spegla vad som händer och ser resultat, säger Lisbeth Löpare Johansson.