När Cecilia Ingard var drygt 40 år drabbades hon av en kris och utvecklade ett självskadebeteende som varken hon eller psykiatrin hittade någon lösning på. Senare, med hjälp av konst och studier, lyckades Cecilia börja se på sig själv och sina funktionssätt ur andra perspektiv och tillsammans med vården kunde hon utveckla både språk och strategier för att leva ett bra liv.

I höstas deltog Cecilia på vår konferens om återhämtning. Du kan se hela hennes föreläsning och flera av hennes målningar här (drygt 56 minuter in programmet).