Johanna Nordin jobbar på organisationen Mind med ett projekt för att förbättra kunskapen om äldres psykiska hälsa – för både äldre och alla andra. Under arbetets gång har det stått klart att den grundläggande orsaken till att äldre får sämre vård för sin psykiska ohälsa är samhällets attityder gentemot äldre och fördomar om åldrandet.

Hur kommer det sig att unga och medelålders kan strunta i fakta om äldres villkor, behov och möjligheter – när alla samtidigt ser fram emot att få leva livets glada dagar som äldre?

I samtalet nämns författaren och professorn Håkan Jönson som skrivit boken Perspektiv på ålderism. Hösten 2021 ordnade Mind ett webbinarium där Håkan medverkade. Du hittar hans föredrag 11 minuter in i den här filmen.