Staten betalar varje år ut hundratals miljoner kronor till regioner och kommuner för att stödja deras arbete för bättre psykisk hälsa i befolkningen. För att försäkra sig om att de används till rätt saker måste de som tar emot pengarna först beskriva vad man vill använda dem till och därefter berätta hur det gick med de insatser man gjorde.

Men att berätta vad man gjorde för pengarna säger ofta väldigt lite om vad det man gjorde fick för effekt på den psykiska hälsan i befolkningen eller för de personer med psykisk ohälsa som behöver vård eller annat stöd.

Uliana Hellberg jobbar på Socialstyrelsen med att följa upp vad som görs runt om i landet för de här pengarna – och med att ge stöd till kommuner och regioner om hur de kan bli bättre på att inventera, planera och följa upp för att det ska bli lättare att se vilka förändringar deras insatser skapar.

Ett sätt att bli bättre på det här är att arbeta utifrån sådana metoder som ryms inom begreppet verksamhetslogik.