För att bli utskriven från psykiatrisk tvångsvård krävs ofta att man anses ha “sjukdomsinsikt”. Det är en term som används av såväl jurister som läkare i olika sammanhang. Men vad betyder den egentligen? Susanna Radovic är professor i teoretisk filosofi vid CELAM på Göteborgs Universitet. Hon har tillsammans med några kolleger studerat hur man använder “sjukdomsinsikt” i förvaltningsrättens muntliga förhandlingar. Om du vill ta del av deras studie så finns den här: “Absence of insight as a catch-all extra-legislative factor in Swedish mental health law proceedings”