Thomas Nilsson är psykolog och studerar ett arbetssätt i rättspsykiatrin som går ut på att patienten tillsammans med sin personal regelbundet inventerar vilka behov av stöd man har på olika livsområden. Det kan handla om allt från ekonomi och bostad till relationer och återhämtningstrategier. Det är ett viktigt utvecklingsområde. En vanlig kritik vi hör från patienterna i rättspsykiatrin är att vården i stor utsträckning bara är förvaring och läkemedel. Projektet heter CanFOR och ingår forksningsprogrammet FORevidence.