För att skapa bättre brukarinflytande och personcentrering är det viktigt att psykiatrin kan förstå patienterna utifrån fler perspektiv än de strikt medicinska. Andreas Gremyr på Sahlgrenska sjukhuset har forskat om hur man kan utveckla samtalen mellan patienter och personal och nu har man börjat testa verktyget Dialog+. Förhoppningen är att patienten och behandlaren lättare ska kunna följa förändringar över tid och att psykiatrin och brukarföreningarna samtidigt ska få ett bättre underlag för att förstå vad som fungerar i vården – och för att diskutera vad man behöver bli bättre på.