Under hösten 2022 sammanställer NSPH en undersökning om hur patienter och anhöriga upplevt psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder. Rapporten ska presenteras senare i vinter. I undersökningen är en vanligt förekommande kritik från patienterna att personalens bemötande upplevs som kallt, distanserat och ibland också kränkande. Det är bara en del av de många dåliga erfarenheter som NSPH fått ta del av.

Just därför är det hoppfullt att det på olika platser i landet förekommer utvecklingsarbeten som fokuserar på just bemötande, miljö och trygghet inom tvångsvården. Tidigare i år kunde ni höra om metoden Safe Wards och i detta avsnitt möter vi Martina Ekström och Gabriella Hillman som arbetar på psykiatrin i Gävleborg.