Det finns många åsikter, idéer och fördomar om vad unga gör när de mår dåligt. Somliga hävdar att de söker vård i onödan, andra att de är för sjuka och borde söka hjälp någon annanstans.

Katrin Häggström Westberg har intervjuat ungdomar om vad de själva gjort för att hitta hjälp – och vad de upplevde på vägen dit. Ur intervjuerna växte det fram ett mönster som blev en modell som Katrin kallat för Lost in space.  Den kan man använda både om man vill förebygga ohälsa och hjälpa dem som mår dåligt att hitta rätt hjälp.

Hela Katrins avhandling finns här