Interprofessionellt lärande handlar om hur personer med olika yrkesroller förmår att lära av varandra på en arbetsplats eller under utbildning. Tuija Viking har forskat om det och hon har särskilt intresserat sig för hur det interprofessionella lärandet fungerar inom psykiatrin på de ställen där man anställt Peer Supportrar, det vill säga personer vars viktigaste kompetens är att de själva upplevt psykisk ohälsa och psykiatrisk vård. I avsnittet får ni först höra Tuija berätta om sina studier och därefter Ninja Larsson som är chef för Bostad Först-verksamheten i Stockholms stad och hennes medarbetare Stellan Sjöberg som är Peer Supporter.

Om du vill titta närmare på Tuijas tre studier så finns de här: Stuide 1, Studie 2 och Studie 3.