Vad betyder egentligen “delaktighet”? Och vad får det för betydelse när man nästan inte får bestämma nånting själv? Kan man ens känna delaktighet när man vårdas inom rättspsykiatrin? Andreas Söderberg har intervjuat patienter och personal på avdelningar med den högsta säkerhetsklassningen.

Han har också börjat studera hur patienter upplever att det är att varje halvår förhandla med förvaltningsrätten om sitt hälsotillstånd, sitt behov av vård och sin potentiella farlighet. Vad får den juridiska processen för betydelse för vårdens kvalitet och personalens möjlighet att skapa en god vårdmiljö och delaktighet?