I höstas avslutades NSPH:s projekt Åldras och må Bra. Trots att pandemin gjorde sitt bästa för att vi inte skulle kunna träffa äldre med psykisk ohälsa lyckades vi genomföra de flesta aktiviteter. Vi samlade kunskap om hur äldre själva ser på sina behov och möjligheter och utformade material som man kan arbeta vidare med i framtiden. Möt Zarah Melander och Linnea Eriksson som ledde projektet och Hans Bergström som deltog som samtalsledare i en serie fokusgrupper med äldre.

Projektet hade sin bas i Sörmland och förutom att ta fram ett material till samtalsgrupper för äldre, en antologi och arbetsbok, en utbildning för personal som möter äldre och filmer där äldre möter yngre med samma diagnos sammanställde man också ett rapport om vad äldre i Sörmland själva ser för brister och behov av utveckling inom vård och omsorg när det gäller att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Du hittar alla material som projektet tog fram på vår hemsida!

Stort tack till Ida Brorsson Malm och Martin Falk som också arbetade i projektet.