De flesta avsnitten i den här podden brukar handla om specifika projekt, studier eller verksamheter där man undersökt eller startat något som vi i NSPH tycker är viktigt. Men ibland har vi gäster som genom att helt enkelt berätta om sig själva kan belysa en hel rad frågor, perspektiv och idéer som är angelägna för oss. Det är personer som har en egen berättelse om ohälsa och återhämtning, egen erfarenhet av vård och omsorg, av att engagera sig ideellt och att försöka påverka samhället till det bättre. Lena Larsson, som bor i Östersund, är en sån person.