Våren 2023 avslutade NSPH projektet Inflytande i rättspsykiatrin. Under projektets tre år jobbade man med en mängd olika aktiviteter för att ge patienterna i rättspsykiatrin bättre förutsättningar att vara med och påverka innehållet i den vård de får. I det här avsnittet berättar Emelie Lundin (projektledare) och Sten Lundin (erfarenhetsexpert) om vad de genomfört i projektet och om vilka frågor som patienterna lyfter när de får chansen att vara med och utveckla verksamheten.

Du kan läsa mer om projektet och dess resultat på NSPH:s hemsida.