År 2022 startade NSPH projektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet. Det vänder sig till personer som lever nära någon med både en psykiatrisk problematik och ett skadligt bruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. En av projektets medarbetare är Vanja Holmgren från Föräldraföreningen Mot Narkotika. Hon har egen erfarenhet som anhörig och nu arbetar hon med att stödja andra som är i situationer som liknar den hon själv varit i. Läs mer om projektet på NSPH:s hemsida.