Folkrörelsernas ursprungliga roll handlade till stor del om att tvinga staten att bli mer demokratisk. Det skapade ett ömsesidigt behov. Folkrörelserna fick bidrag från staten och staten fick vägledning från folkrörelserna om vad som behövde förändras och utvecklas.

Idag ser förhållandet annorlunda ut. Nu är det oftare staten som ställer villkor på organisationerna och pekar ut vad de behöver utveckla och förändra i sina verksamheter – annars får de inga bidrag.

Anna Ardin, doktorand vid Marie Cederschiölds Högskola,  forskar om Civic Space, det vill säga det utrymme i en demokrati där ideella krafter kan vara kreativa och bidra till att utveckla samhället.