Psykiatrikern Herman Holm sätter på sig historieglasögonen och resonerar kring diagnosklassificeringar, medikalisering, individualisering och riskerna med att betrakta patientens sjukdomsbild utan en relevant samhällskontext.

-En diagnos är så mycket mer än en samling kriterier. En av mina farhågor är att vi kommer individualisera och medikalisera måenden som i grunden är mer ett resultatet av ett strukturellt samhällsproblem som kräver andra slags lösningar, säger Herman Holm, och pekar på ett allt tuffare samhälle med växande utanförskap och ökande samhällsklyftor.

-Jag hoppas att psykiatrin kommer gå i spetsen för en mer personcentrerad vård, och där tror jag att utvecklingen kommer ledas av patientgrupper som de senaste åren vuxit sig allt starkare med större engagemang med en allt starkare patient-lagstiftning i ryggen.

Samtalet inleds med en sammanfattning av de senaste hundra årens psykiatri, där psykiatriker som Emil Kraepelin, Sigmund Freud och Robert Spitzer dyker upp.

Om du vill läsa ta del av RSMH:s bok där Herman  Holm beskriver psykiatrins historia och framtid så hittar du den här. 

#bättrepsykiatri #personcentreradvård #brukarinflytande