2022/08 – Uliana Hellberg om verksamhetslogik 2022-05-05

Staten betalar varje år ut hundratals miljoner kronor till regioner och kommuner för att stödja deras arbete för bättre psykisk hälsa i befolkningen. För att försäkra sig om att de används till rätt saker måste de som tar emot pengarna först beskriva vad man vill använda dem till och därefter berätta hur det gick med de insatser man gjorde. Men räcker det för att man ska förstå vilka effekter det får?