Klicka här för att via formulär beställa informationsmaterialet som visas nedan.

 

Informationsfolder

Artikelnummer: NSPH-17

Vi har tagit fram en lättöverskådlig folder där vi
informerar om vad vi gör och hur vi påverkar
samhället inom psykisk ohälsa.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som PDF

Så vill vi ha det

I NSPH:s visionsskrift “Så vill vi ha det” kan du läsa om vår vision, bakgrund och verksamhet. Vi berättar om hur NSPH arbetar, vilka mål vi har satt tillsammans med våra medlemsorganisationer och hur vi vill påverka samhället. Vi resonerar även kring “Inget om oss utan oss” – hur vi anser att patienter, anhöriga och brukare bör få ökat inflytande på alla nivåer i samhället Detta är en omarbetad och uppdaterad version av den tidigare visionsskriften.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som PDF

Metodhandboken

Artikelnummer: NSPH-18

Denna metodhandbok innehåller riktlinjer för utbildning, implementering och anställning inom peer support. Den riktar sig till dig som på olika sätt ska arbeta med peer support – i egenskap av kursledare, handledare eller samordnare.

Syftet är att den ska kunna vara ett konkret stöd i planeringen, genomförandet och uppföljningen av peer support-verksamheterna. Den är framtagen inom peer support -ett treårigt Arvsfondsprojekt.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som pdf

Vad är peer support?

Artikelnummer: NSPH-19

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning/variation blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Denna skrift varvar information om projektet och dess komponenter med röster från både peer supportrar och olika verksamheter.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som pdf

PEER SUPPORT – Nutid, dåtid och framtid för en ny profession inom psykiatri, vård och omsorg

Artikelnummer: NSPH-22

Denna reportagebok sammanfattar vad peer support innebär i en svensk kontext, hur det har introducerats och vuxit fram och vilka vinster eller utmaningar som inträffat längst vägen. Den passar såväl brukare som vårdpersonal, forskare, politiker och representanter från kommuner och landsting.

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf

Ett ständigt närvarande brukarperspektiv på verksamheten
Peer support i socialpsykiatrin

Artikelnummer: NSPH-21

Utvärdering av införande av egenerfaren yrkesgrupp i Stockholms stads socialpsykiatri

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf 

Lyssna på oss ungdomar

Artikelnummer: NSPH-15

I intervjustudien Lyssna på oss ungdomar! berättar ungdomar på ett uppriktigt och befriande sätt om sina upplevelser av stödinsatser från skolan, vården och socialtjänsten. Studien är genomförd av NSPH och Hjärnkoll för att få ökad kunskap om ungdomars levnadsvillkor och hur de upplever sin situation.

Med Lyssna på oss ungdomar! vill vi lyfta fram barns och ungdomars röster och egna styrkor för att belysa deras egenmakt.

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf 

Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-20

En inspirationsskrift om hur en sundare livsstil bidrar till psykisk hälsa

Vår inspirationsskrift ”Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa” tar upp möjliga vägar till sundare livsstil för personer med psykisk ohälsa, med konkreta exempel och berättelser från verkligheten. Ursprungligen ett konferensmaterial har den nu blivit det mest efterfrågade skriften som vi sänder ut till verksamheter över hela Sverige.

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Ladda ner som PDF

Din Rätt – En inspirationsskrift om lika rättigheter för personer med psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-07

Skriften riktar sig i första hand till dig som upplevt dig bli illa behandlad på grund av psykisk ohälsa. Här kan du läsa tips och råd och om vad som står i diskrimineringslagen, och berättelser om personer som har upplevt sig diskriminerade. Skriften vänder sig också till yrkesverksamma och beslutsfattare som vill veta mer om likabehandling av personer med psykisk ohälsa.

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf 

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa -En kunskapsöversikt

Artikelnummer: NSPH-08

Skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk ohälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

Finns ej att beställa

Ladda ner som pdf 

Diskriminering i samband med psykisk ohälsa -En kunskapsöversikt
Kortversion

Artikelnummer: NSPH-09

Skriften är en systematisk kunskapssammanställning av ett decenniums rapporter och studier om risker för diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Några av de samhällsområden som vi går igenom är arbetslivet, vården, psykiatrin, ekonomin och skolan. Vi hoppas att den ska läsas av alla som möter eller tar beslut som påverkar tillvaron för personer med psykisk ohälsa, oavsett om det är som handläggare, vårdgivare eller politiker.

Tillfälligt slut i lager

Ladda ner som pdf 

När livet kunde varit bättre

Artikelnummer: NSPH-10

En skrift som kan vikas ut till en liten affisch. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år med tips om hur man kan ta hand om sig för att må bra. Den uppmuntrar unga till att söka stöd och hjälp och att inte ge sig förrän de hittar bra vuxna som de kan tala med. Du har rätt att må bra! Materialet är framtaget i samarbete med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Ladda ner som PDF

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Våga vara vuxen

Artikelnummer: NSPH-11

Handfasta tips från ungdomar själva om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. 8 sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Den funkar utmärkt att sprida till föräldrar och till andra vuxna som möter barn i olika åldrar i sin profession. Materialet är framtaget tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet av ohälsa. Med illustrationer av Lotta Sjöberg.

Ladda ner som PDF

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

”Vem hjälper dem som hjälper?”

Artikelnummer: NSPH-26

Denna rapport är ett led i NSPH:s arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för anhöriga i våra medlemsorganisationer.

Med anhörig avser vi personer inom familjen, släktingar eller andra personer som vänner, grannar etc. som har en relation till en närstående person med psykisk ohälsa. Syftet med enkäten var att få en tydligare bild av hur anhöriga har det samt undersöka vilka behov, erfarenheter och önskemål som finns för att kunna bidra till att förbättra och underlätta för dem.

Finns ej att beställa

Ladda ner som PDF

Ingen har frågat hur jag mår (2018)

Som en del i projektet Växa och må bra tog projektet 2017/2018 hjälp av Katrin Häggström Westberg, psykiatrisjuksköterska och doktorand i Hälsa och Livsstil vid Halmstad Högskola för att undersöka ungdomars hjälpsökande beteende. Vi undrade om ungdomar får det stöd och den hjälp de efterfrågar?

I Sverige ökar psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna, men endast en minoritet av dessa söker aktivt professionell hjälp. Det saknas kunskap om hjälpsökande utifrån ungdomars egna perspektiv, det vill säga hur ungdomarna själva upplever sin situation vid psykisk ohälsa. Hur de tänker de om att söka hjälp och hur upplever de det professionella stödet?

Den tryckta rapporten är slut i lager, men här kan du ladda ner rapporten:

Ladda ner som PDF

Anhörig – stöd till dig som lever nära någon med psykisk ohälsa

Denna skrift, framtagen av NSPH, Riksförbundet Hjärnkoll och Nka, vänder sig till anhöriga oavsett ålder och situation. Syftet med skriften är bekräfta de viktiga insatser som du och andra som anhöriga till personer med psykisk ohälsa gör och ge er mod att våga lyfta fram era egna behov och be om den hjälp ni behöver. Den visar på olika former av stöd och vikten av att söka hjälp för egen del.

Status: Finns ej att beställa

Ladda ner som PDF

Handboken för anhörigkonsulenter
-att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Artikelnummer: NSPH-25

Jobbar du med att ge stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller sjukdom? Den här handboken finns till för dig som vill lära dig mer om hur du på bästa sätt kan stötta anhöriga du möter i ditt yrke.

Boken innehåller information om psykisk ohälsa, du får höra anhörigas berättelser och du får konkreta tips på hur du kan utveckla din verksamhet.

Ladda ner som PDF

Beställ utan kostnad, frakt tillkommer

Information folder

A short informative folder presenting the work
of NSPH with regards to mental health in Sweden.

Download the PDF-file