–Du är bra som du är och du behöver inte försöka att vara någon annan! Idag ställs det otroligt höga krav på barn och unga. Man ska se rätt ut, lyckas i skolan och helst vara miljonär innan man fyllt 12 år!  Kraven kommer ifrån både skolan och samhället.

Det är ett samhällsproblem! Alla kan inte vara bäst på att plugga utan har istället andra saker som de är mycket bättre på. Och för de unga som har det jobbigt hemma, med en förälder som kanske inte mår bra eller som missbrukar, så är det inte så enkelt att fokusera på ämnena i skolan. Och har man inte föräldrar som kan eller orkar hjälpa till med läxor så landar allt på barnet igen.

Om du inte mår bra så börja att sök stöd, till exempel inom skolhälsovården eller på en ungdomsmottagning nära dig. Då kan du få hjälp med att börja tänka annorlunda och vara mer generös mot dig själv. Du är INTE misslyckad!!

Nils Brundin, gruppbehandlare Trappan, Socialförvaltningen Uppsala