Anhöriga

För samhället i stort och för dem som styr vård och omsorg handlar det om att synliggöra anhöriga och deras behov, göra dem mer delaktiga i utformningen av stödfunktioner och att ta vara på anhörigas kunskap.

Här finner du våra förslag på hur anhöriga kan ges ett bättre stöd:

NSPH:s Ståndpunktspapper – Anhöriga

Barn och unga

För alla som jobbar med att stödja barn och unga som mår dåligt gäller det att involvera de unga, med utgångspunkten att deras egna erfarenheter och kunskaper är viktiga för att insatserna ska bli rätt och göra skillnad för dem.

Här finner du våra förslag på hur barn och unga kan få bättre stöd:

NSPH:s Ståndpunktspapper – Barn och unga