2017/22 – Mikaela Javinger, Lund 2017-05-18

Mikaela Javinger är debattör och författare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Om att utveckla egna knep för att må bra – och att de tråkigaste och präktigaste tipsen kan vara de viktigaste.

Podcast
2017/18 – Mikael Sandlund, Holmsund 2017-04-27

Mikael Sandlund är psykiater och undervisar blivande läkare i psykiatri på Umeå universitet. Vi ville få hans perspektiv på vad en diagnos är och varför den är viktig. Är vi för fokuserade på just diagnosen och vad riskerar vi att missa om vi tror att den ska ge alla svar om hur vi ska må bra?

Podcast
2017/15 – Sophie Werkö, Stockholm 2017-04-13

Sophie Werkö arbetar på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Om att ge personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa möjlighet att bidra i analyser och utvärderingar.

Podcast
2017/12 – Conny Allaskog, Hässleholm 2017-03-30

Conny Allaskog leder NSPH Skånes banbrytande projekt Utskrivningsguiden som syftar till att få psykiatrin att bli bättre på att förbereda patienterna på att hantera sin vardag efter utskrivning.

Podcast