2022/17 – Andreas Gremyr om Dialog+ 2022-11-17

För att skapa bättre brukarinflytande och personcentrering är det viktigt att psykiatrin kan förstå patienterna utifrån fler perspektiv än de strikt medicinska. På Sahlgrenska sjukhuset börjat testa verktyget Dialog+.

Episode