Grunden i NSPH:s påverkansarbete är brukarinflytande och att göra patienters, brukares och anhörigas röster hörda.

Vi samlar in och lyssnar på erfarenheter från människor som lever med psykisk ohälsa och deras anhöriga, både genom egna undersökningar och genom våra medlemsorganisationer. Utifrån erfarenheterna formar vi våra förbättringsförslag som vi sedan riktar mot politiker och andra ansvariga i kommun, region och riksdag.

Med hjälp av kampanjer, debattartiklar, rapporter, skrivelser och enskilda möten påtalar vi brister i samhället, och ger förslag på lösningar som kan förbättra för alla som lever med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.