NSPH har lämnat ett gemensamt remissvar på psykiatrilagsutredningen. NSPH ser en risk för ökat tvång, vilket går emot de utvecklingstendenser som funnits inom psykiatrin de senaste åren. NSPH påtalar också att utredningen inte tillräckligt har belyst vilka konsekvenser de juridiska och organisatoriska förändringarna får för vården och patienterna.

Läs mer

Vi har gått ut med ett pressmeddelande den 16 november.

Ladda ner
NSPH Yttrande om psykiatrilagsutredningen 2012-11-15
NSPH Bilaga till yttrandet 2012-11-15