NSPH:s intressepolitiska program bygger på brukarrörelsens samlade kunskap och erfarenhet. Dessa ståndpunkter är några av de lösningar vi ser för att göra vård och stöd bättre för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga.

Det intressepolitiska programmet uppdateras årligen. I detta års upplaga ingår följande områden:

  • Anhöriga
  • Barn och unga
  • Diskriminering på grund av psykisk ohälsa
  • Rättspsykiatrisk vård
  • Samsjuklighet med skadligt bruk och beroende
  • Äldres psykiska hälsa

Läs NSPH:s intressepolitiska program (pdf)


Övergripande mål

NSPH arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och stöd och få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för samhällets utveckling i vården, stödet och behandlingen.

NSPH:s övergripande mål är:

  • Bättre återhämtning och ökad egenmakt. Möjlighet att leva ett gott liv för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.
  • En vård och omsorg med god kvalitet, baserad på vetenskap, beprövad erfarenhet och den enskildes erfarenheter och vilja. En vård och omsorg som är lättillgänglig, jämlik, rättssäker och demokratisk.
  • Ett samhälle utan fördomar, diskriminering och kränkningar, och som förebygger psykisk ohälsa så långt det är möjligt.

Vi samlar hela vår övergripande vision i skriften Så vill vi ha det.

Läs Så vill vi ha det (ny flik)