Fokusområde Barn och Unga

Barn och unga är experter på sitt eget mående och när de mår dåligt utvecklar de sina egna strategier för att klara sig i skolan, bland vänner och i familjen. Om samhällets hjälp ska bli bra krävs att vi lyssnar på varje barn och ungdom och utformar ett stöd tillsammans med dem som både bygger på vårdens kunskap om psykisk hälsa och på den ungas egna upplevelser och erfarenheter. När skolan, vården och omsorgen lyssnar och försöker förstå hur de unga upplever och hanterar sin hälsa bör de unga ges tillfälle att samtidigt reflektera kring hur vardagen behöver se ut för att de ska må bra och få mer kunskap om vilken sorts stöd de kan behöva om de mår dåligt. Alla barn och unga har rätt till relevant kunskap om vad psykisk hälsa och ohälsa är och vilket stöd samhället kan erbjuda. Det är vuxenvärldens ansvar att bjuda in, lyssna, erbjuda inflytande – och våga förändra sig.

Längst ner på sidan hittar du ett urval av artiklar, poddar och sidor från vår webbplats som behandlar fokusområdet.