World Mental Health Day 2018

Stort tack till dig som kom till inspirationsdagen om vägar till förbättrad psykisk hälsa hos barn och unga. Tillsammans skapade vi en väldigt givande dag – HÄR kan du ta del av interaktionen mellan moderatorerna och åhörarna.

Vid slutet av dagen beskrev ni vad ni tog med er från konferensen, vilket gläder oss!

 

VISST GÅR DET!

Att många unga mår psykiskt dåligt och slussas runt istället för att få det stöd de behöver är ingen nyhet. Men hur går vi vidare? Vilket stöd vill de själva ha? Under inspirationsdagen den 10/10  diskuterade vi, samarbete med unga, vägar till förbättrad psykisk hälsa. 

Våra unga medarbetare Elin, Freja, Emma, Oliver, Filippa och Junior.

Programpunkter under dagen:

Från elitidrottare till utmattad – och vägen tillbaka
Linus Thörnblad, elitidrottare och föreläsare
Vår inledningstalare är Linus Thörnblad, en av Sveriges mest begåvade höjdhoppare som tvingades göra ett uppehåll i karriären på grund av psykisk ohälsa. Han kommer till World Mental Health Day och berättar om hur det är att leva under ständig press att prestera på topp, om utmattning, depression och om den tunga, men viktiga vägen tillbaka.

Melvin Rehnlund och Angelica Larsson

Ung och ha en diagnos – hur är det?
Melvin Rehnlund och Angelica Larsson, Hjärnkoll Ung
Hjärnkollambassadörerna Melvin (19 år) och Angelica (23 år) föreläser om sina erfarenheter av hur det är att vara ung och leva med en neuropsykiatrisk diagnos. Melvin berättar om hur han fick han diagnosen ADD och kunde hitta tillbaka till en fungerande skolgång, Angelica om hur livet med Aspbergers syndrom kan se ut i vardagen med skolan och relationer.

Mathias och Johan Boeryd

Att leva med psykisk sjukdom i familjen – far och son berättar
Johan och Mathias Boeryd, Hjärnkollambassadörer
Johan lever med bipolär sjukdom och föreläser utifrån sina erfarenheter av ett liv som ibland har varit som en berg- och dalbana. Mathias berättar om hur det varit att växa upp med en bipolär pappa, och om sin egen väg till en ADHD-diagnos.

Mer information om Hjärnkollsambassadörer

NSPH:s Växa och må bra-projekt, med finansiering från Arvsfonden

Kvalitetsförbättrande arbete där unga ges inflytande
Projektansvariga och unga medarbetare, NSPH-projektet Växa och må bra
Projektets unga experter, 15-18 år, leder föredraget. De berättar om sitt arbete inom Växa och må bra och om projektets utbildningsprogram, som gör ungdomar delaktiga i utformning av vård och skola.
Filmen: Förbättringar i skola, socialtjänst och psykiatri
Mer information om Växa och må bra

Stefanie Nold och Emrika Larsson

Uppdrag: självkänsla når ut i skolorna
Emrika Larsson och Stefanie Nold, Frisk&Fri

Genom workshopen Uppdrag: Självkänsla har Frisk & Fri träffat mer än 20 000 unga ute i skolor och ungdomsverksamheter. De har samtalat om självkänsla, ideal och hur vi kommunicerar med varandra. Hör Emrika och Stefanie berätta om Frisk & Fri:s aktuella utvecklingsprojekt där de fångat upp ungdomars behov och önskemål, och hur de vill arbeta vidare.
Mer information om Frisk & Fri

Emma Fagerstrand

Hur värnar vi barnets rättigheter?
Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna
Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till ett fullvärdigt liv. Men vad innebär att något är en rättighet? Vad säger barnkonventionen, och hur kan den bli ett konkret stöd i arbetet med barn och unga? Emma förklarar och inspirerar till ett rättighetsbaserat förhållningssätt!
Presentation – Barnrättskonsulterna pdf 
Mer information om Barnrättskonsulterna

Emma och Mårten från NSPH var moderatorer under paneldebatten.

Paneldebatt – hur går vi vidare? Vad vill de unga?
Hur skapar vi konkreta lösningar för ökad psykisk hälsa hos unga? Hur ser vi till att fånga upp deras tankar och förslag? Hur utformar vi stöd till unga som är tillgängligt och anpassat efter deras behov? Vad kan olika aktörer bidra med för att förbättra den utbredda psykiska ohälsan? Vi ser fram emot en intressant debatt kring detta och andra frågor som kommit upp under dagen.

Alfred, Anki, Jessica och Johanna.

Medverkande:
Jessica Ericsson, ledamot i Stockholms läns landsting för Liberalerna och ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri
Karin Rågsjö, riksdagsledamot och vårdpolitisk talesperson för Vänsterpartiet som sitter i riksdagens socialutskott.
Alfred Skogberg, generalsekreterare för Suicide Zero
Anki Sandberg, ordförande för NSPH
Johanna Wester, strategisk kommunikatör på Mind

Ing-Marie Wieselgren

Tankar kring dagen – reflektion och avslutning
Ing-Marie Wieselgren, SKL Uppdrag Psykisk Hälsa
Ing-Marie är läkare och specialist i psykiatri samt projektchef för Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Hon kommer reflektera över vad som har diskuterats under dagen och ge oss några tänkvärda ord på vägen.