Här kan du läsa om erfarenheter och få kunskap från anhöriga till personer med samsjuklighet. De anhöriga berättar sin egen personliga historia.

Med samsjuklighet menar vi när en person har både psykisk ohälsa och beroende/skadligt bruk av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Ta del av berättelserna här (vi kommer att publicera fler allt eftersom):

Barbara berättar om sin kamp för sig själv och för sin son med bl.a. ADHD och skadligt bruk av alkohol och droger

En mammas historia om sitt barn med schizofreni och droger och sin egen situation som anhörig

Projekt med fokus på anhöriga till personer med samsjuklighet
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) driver Arvsfondsprojektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet för att tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras.

Läs mer om Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet