Under tre år arbetade NSPH i ett speciellt projekt vars syfte var att motarbeta diskriminering av personer på grund av deras psykisk ohälsa. Här kan du ta del av upptäckter, tips och material!

Diskriminering av personer med psykisk ohälsa är tyvärr utbrett inom alla samhällsområden. Det är också olagligt. Men med ganska enkla medel skulle den kunna försvinna.

Den som vill lära sig mer eller sprida kunskap om vilka rättigheter man har som person med psykisk ohälsa och motarbeta diskriminering hittar uppslag, information och råd på denna sida.

Söker du information om vilka rättigheter och möjligheter du har att skyddas mot diskrimineringen? Eller är du anhörig, har ett stöttande uppdrag eller är yrkesverksam eller makthavare? Då är Din Rätt-kompassen ett bra första steg att ta.