NSPH:s ordförande Conny Allaskog berättar kort om NSPH-rapporten 2024. Den ska belysa livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga. Rapporten släpps i oktober och vi vill att kunskapen i den ska bygga på erfarenheter från dem som verkligen vet vad psykisk ohälsa är. Därför har vi just nu en enkät ute för alla som lever med egen eller nära någon med psykisk ohälsa. Enkäten handlar om hur ni ser på era livsvillkor,  er ekonomi,  era erfarenheter av arbetsmarknaden, skola, utbildning, sociala nätverk och livskvalitet. Gå gärna in och besvara enkäten på vår hemsida. Om du känner någon som du tror kan vara intresserad av att delta i vår undersökning eller om du jobbar någonstans där personer med psykisk ohälsa eller deras anhöriga finns – då kan du ladda ner ett flygblad  som du gärna får skicka vidare eller skriva ut och sprida