Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, värnar om dina personuppgifter och strävar efter att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du har rätt att bli tydligt informerad om hanteringen av dina personuppgifter. NSPH vill därför berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De rättsliga grunder vi använder för att behandla dina personuppgifter är i regel genom samtycke eller efter en intresseavvägning.

När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev, beställer material via vår webbshop eller anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via NSPH:s webbsida eller via e-post. Förutom namn och mejladress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Vi kan också kontakta dig när vi arrangerar liknande konferenser/aktiviteter. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vi tar ibland mingelbilder och andra foton i samband med våra evenemang eller evenemang där vi deltar som medarrangör. En del foton publiceras på webbplatsen och i våra sociala mediekanaler för att berätta om NSPH:s arbete. Vi försöker att be om tillåtelse från de personer som förekommer på bild.

NSPH använder nyhetstjänsten Get a newsletter för utskicken av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka en länk i slutet av nyhetsbrevet.

NSPH kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

NSPH säljer aldrig dina uppgifter vidare.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss om du vill göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter eller få information om vilka uppgifter vi har om dig. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på mejladressen info@nsph.se eller ringa 076-242 49 42.

Du har också rätt att:

  • begära rättelse av felaktiga uppgifter
  • begära radering av vissa uppgifter
  • begära att vi begränsar behandlingen
  • få personuppgifter överförda

Om du anser att NSPH har behandlat dina uppgifter felaktigt kan du klaga hos Datainspektionen.